sách mới từ 23.4 đến 28.6.2017

Từ 23.4. 2017 đến 28.6.2017, maithin đã mua và được tặng các tập sách sau đây. Rất cảm ơn các NXB và tác giả đã gửi tặng. Xin trân trọng giới thiệu và chúc mừng!

  1. Thiên thần đã về trời. Tuyển tập tạp văn trên Thời báo Kinh tế sài Gòn. NXB Tổng hợp TP. HCM, 2011;
  2. Nhịp đời buồn vui. Tập bút ký - tản văn của Nguyễn Đặng Mừng, NXB HNV, 2011;
  3. Nến, bờ sông và acoustic, tạp văn của Nguyễn Mỹ Nữ, Nxb Văn hóa-Văn nghệ Tp. HCM, 2017;
  4. Ánh đèn và ô cửa. Trần Hoàng thiên Kim, NXB VH 2011;
  5. Lỏng và tuột. Tập truyện ngắn của Trần đức Tiến, NXB HNV, 2010;
  6. Thành hoàng lưu lạc, Tập truyện ngắn của Nguyễn Thanh Cải, NXB VH 2012;
  7. Email từ Hà Nội, Tập tạp bút nhiều tác giả. NXB Thanh Niên, 2010;