Gặp vũ nữ Siva ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Gặp vũ nữ Siva ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Mai Thìn

Mê mải với bóng hình ngọn tháp quê hương

vượt năm bảy chặng đường xa tôi ra đây gặp nàng

vũ nữ Siva ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia

 

cánh tay mềm đinh ba

cánh tay mềm kiếm sắt

cánh tay nào hủy diệt

cánh tay nào tồn sinh

 

ôi ánh mắt của mặt trời

anh mắt của mặt trăng

nàng đã thấy gì hiện tại

nàng đã thấy gì tương lai

mà bóng tháp cứ chập chờn ẩn hiện

bóng hoàng hôn sờ sẫm mấy trăm năm.

 

Mê mải với bóng hình ngọn tháp quê hương

vượt năm bảy chặng đường xa tôi ra đây gặp nàng

thấy

          cột lửa lin ga

cháy

          hư không

                    hình bóng tháp.

 

14.10.2017

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'937','kvmro0lhsb0fhlsrbjv6d9mn00','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-25 22:46:30','/a310254/gap-vu-nu-siva-o-bao-tang-lich-su-quoc-gia.html')