Sách mới , từ 29.6. 2017 đến 30.11. 2017

Từ 29.6. 2017 đến 30.11. 2017, maithin đã được tặng các tập sách sau đây. Rất cảm ơn các NXB và tác giả đã gửi tặng. Xin trân trọng giới thiệu và chúc mừng!

 1. Chuyện còn ở lại, tập truyện ngắn của Bùi Tấn Phước, Nxb Hội Nhà văn ấn hành tháng 8.2017;
 2. Tổng đốc Lê Đại Cương với An Giang, tập kỷ yếu Hội thảo cùng tên, do UBND tỉnh An Giang và NXB Sân khấu ấn hành, 2017;
 3. Sóng chữ sông quê, tập thơ của Văn Nguyên Lương, NXB HNV, 2017;
 4. Những lời cất cánh, tập thơ của Lê Thụy Phương, NXB Văn học, 2012;
 5. Mây hoàng hôn, tập thơ của Đỗ Thị Thanh Bình, NXB HNV;
 6. Chiều Tây Hồ, tập thơ của Đỗ Thị Thanh Bình;
 7. Tím một sắc hoa, tập thơ của Phạm Thành Trai, NXB HNV, 2017;
 8. Gốm kiến trúc đền tháp Champa Bình Định, tập sách dày 128 trang, của các tác giả thuộc Bảo tàng tổng hợp Bình Định biên soạn, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành năm 2017;
 9. huyền nguyệt. Tập truyện ngắn của Ngô Nhân Đức, NXB HNV, 2017;
 10. Chân dung làng quê An Nhơn xưa. Tập tản văn bút ký của Trần Duy Đức, NXB HNV, 2017;
 11. Tuyển tập thơ: Tiếng hát trong rừng, Thư mùa đông, Đường tới thành phố, Trường ca biển của Hữu Thỉnh; NXB HNV, 2015;
 12. Tuyển tập Hoàng trung Thông, NXB HNV- 2015;
 13. Một gạch và chuyển động (thơ); cát cháy(tiểu thuyết) của Thanh Quế, NXB HNV 2014;
 14. Hạt sương đêm, nhật ký thơ 4 câu của Mang Viên Long, NXB Hội Nhà văn 9.2017.
 15. Văn học so sánh từ ô cửa đến chân trời. Tập nghiên cứu văn học của Lê Từ Hiển (Chủ biên), NXB KHXH, 2017;
 16. Nàng công chúa và ngôi nhà điên. Tập trruyện ký của Trần Ngọc Trác. NXB HNV;
 17. Người đi về hướng núi. Tập chân dung  Nguyễn Đức Phúc - chiến sĩ đặc công, quê Hoài Nhơn, Bình Định, do Trần Ngọc Trác sưu tầm giới thiệu, NXB HNV, 2017;
 18. Bước đêm đợi nắng lên. Tập thơ của Văn Nguyên Lương, NXB HNV, 8.2017;
 19. Một chữ tình để lại . Tập tạp bút và truyện ngắn của Mang Viên Long, dày trên 250 trang, khổ 13,5 x 20cm,  gồm 20 tạp bút và 8 truyện ngắn, NXB hồng Đức, 2017;
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'937','40umgd3ia8rqbigi8kktka0hk5','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-21 17:26:06','/a311099/sach-moi-tu-29-6-2017-den-30-11-2017.html')