Tản Mạn Về Những Yếu Tố Tình Dục Trong Văn Học Việt Nam(Tiếp theo & hết)

By Gã Phu Xe bất tử (Mai Thìn)

  TảnMạn Về Những Yếu Tố Tình Dục Trong Văn Học Việt Nam

                                                                                           Trần Minh Thương  

2.2.4. Trong Thơ mới (1932 - 1945)

2.2.4.1. Khái niệm Thơ mới

Ngày 10 tháng 3 năm 1932 Phan Khôi đem "trình chánh giữa làng thơ" một lối thơ mới đó là bài thơ Tình già được đăng trên báo "Phụ nữ Tân văn". Mười năm sau Hoài Thanh Hoài Chân hoàn thành công trình "Thi nhân Việt Nam" (viết xong tháng 11 năm 1941). Thơ mới được Hoài Thanh Hoài Chân khẳng định là tinh thần Thơ Mới.

Theo Phan Huy Dũng khái niệm Thơ Mới trong phong trào Thơ 1932 - 1945 có thể được xác định qua ba nguyên tắc kết cấu cơ bản của Thơ Mới:

Một là tôn trọng dòng chảy tự nhiên sống động của cảm xúc cá nhân cá thể.

Hai là đặt ở bình diện thứ nhất cảm xúc trực tiếp của nhân vật trữ tình.

Ba là nhấn mạnh sự tồn tại độc lập của khách thể miêu tả.

Như vậy một trong những điểm phân biệt cái tôi trữ tình của Thơ Mới và cái tôi trữ tình truyền thống là: cái tôi trữ tình của Thơ Mới có ý thức rất rõ về phẩm tính về sức trẻ của mình.

Vẻ đẹp con người nảy nở toàn vẹn ở lứa tuổi thanh niên là sự tự ý thức về vẻ đẹp của cơ thể mình về sức sống đầy khát khao giao cảm.

More...

Tản Mạn Về Những Yếu Tố Tình Dục Trong Văn Học Việt Nam (Tiếp theo)

By Gã Phu Xe bất tử (Mai Thìn)

 

Tản Mạn Về Những Yếu Tố Tình Dục Trong Văn Học Việt Nam (Tiếp theo)

                                                                                                     Trần Minh Thương


   

2. Văn học viết

2.1. Văn học Việt Nam trung đại


Văn học Việt Nam trung đại hình thành và phát triển suốt chiều dài cùng chế độ phong kiến Việt Nam. Và như thế nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố quy định tác động đến nội dung tư tưởng đề tài chức năng lẫn hình thức thể hiện. Quan niệm chính thống xem văn chương dùng để thể hiện "tâm chí đạo" của con người. Văn dĩ tải đạo; Thi ngôn chí ... Chỉ đến khi chế độ phong kiến xuống dốc khả năng tiềm toả về mặt tư tưởng giảm bớt con người mới "giật mình mình lại thương mình xót xa" từ đó nhà văn bắt đầu ý thức thể hiện vẻ đẹp hình thể như một nhu cầu của đời sống và văn chương.

More...

Tản Mạn Về Những Yếu Tố Tình Dục Trong Văn Học Việt Nam

By Gã Phu Xe bất tử (Mai Thìn)

 


Tình dục
là một trong "tứ khoái" được nhiều người đồng tình:

Cơm Phiếu Mẫu gối Trần Đoàn

Ngửa nghiêng gối phượng nhẹ nhàng nương long

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không đi sâu vào bàn bạc chuyện nên hay không nên nói chuyện mà nhiều người cho là "tế nhị" này. Chúng tôi chỉ khảo sát miêu tả lại những gì trong hiện thực khách quan của văn chương Việt Nam khảo sát những tác phẩm  chứa đựng yếu tố về tình dục cùng với những giá trị nó mang đến mà thôi.

More...