Giới thiệu maithin.vnweblogs.com

By Gã Phu Xe bất tử (Mai Thìn)

Giới thiệu maithin.vnweblogs.com


là nơi thú vị cho các bạn tham quan miền đất võ Bình Định thưởng thức bài chòi, hát bội, nem chợ Huyện, rượu Bầu Đá... cùng những vần thơ về quê hương xứ “nẫu". Đây còn là nơi để bạn bè họp mặt & chia sẻ ý tưởng văn chương...

More...